Palvelut

MUSEOPALVELUT
MUSEOPALVELUT

NÄYTTELYT

Näyttelyt ovat näkyvin osa museoiden työtä. Näyttelyiden yhteydessä tarvitaan apua näyttelyesineiden pakkaamisessa, purkamisessa, kuljetusten valvonnassa ja näyttelytarkastuksissa. Konservaattorin ammattitaito mahdollistaa esineiden turvallisen käsittelyn, kuljetuksen ja ripustuksen.

KOKOELMAMUUTOT, SIIRROT JA SÄILYTYSSUUNNITTELU
Kokoelmien siirto on aina riski. Divan on erikoistunut kokoelmien muuton ja siirtojen ja säilytyksen suunnitteluun ja toteutukseen. Mikäli tarvitset konsultointia kokoelmien pakkaukseen, kuljetukseen tai säilytykseen liittyen ota yhteyttä!

VALOKUVAUS JA DIGITOINTI

Museo-objektien valokuvaus lisää niiden käytettävyyttä ja helpottaa sekä kokoelmanhallintaa että näyttelysuunnittelua. Valokuvat voidaan tallentaa suoraan tietokantaan tai jättää tämä tehtäväksi myöhemmin, resurssien mukaan. Konservaattori huomioi valokuvatessaan myös esineturvallisuuden. Valokuvauksen yhteydessä voidaan myös kartoittaa esineen perustiedot mm. mitat materiaalit ja kunto.

HUONEKALU- JA ESINEKONSERVOINTI
HUONEKALU- JA ESINEKONSERVOINTI

HUONEKALUKONSERVOINTI

Konservointikohteet voivat olla huonekaluja tai pienesineitä, joiden päämateriaalina on puu. Konservoin myös monimateriaaliesineitä. 

Konservointityö lähtee aina asiakkaan ja esineen tarpeista. Yleisiä esineille tehtäviä toimenpiteitä ovat puhdistus, lakkapinnan elvytys, maalin-kiinnitys, liitosten ja irtopalasten liimaus sekä rakenteiden ja materiaalien tukeminen. Työhön voidaan tarvittaessa sisällyttää myös restauroin-tia, jotta esine saadaan esteettisesti yhtenäisemmäksi. 

Voit katsoa esimerkkejä tekemistäni konservoinneista täältä.
Ota rohkeasti yhteyttä!

045-1210309

katri.divan(at)gmail.com

VERHOILUN KONSERVOINTI JA UUDELLEENVERHOILU
VERHOILUN KONSERVOINTI JA UUDELLEENVERHOILU

VERHOILUN KONSERVOINTI

Verhoilun konservointi tarkoittaa alkuperäisen verhoilun säilyttämistä. Kangas irroitetaan tarvittaessa varovasti ja puhdistetaan. Jousitus tai muu pehmustus konservoidaan kiinnittämällä alkuperäiset materiaalit takaisin oikeaan muotoonsa. Tarvittaessa lisätään tukimateriaaleja tai täydennetään pehmustusta. Verhoilun konservointia tehdään ensisijaisesti museoesineille, sillä hauras kangas ei kestä käyttöä. Konservoinnin yhteydessä tehdään tarkka dokumentointi verhoilun kerroksista ja käytetyistä materiaaleista.

NAHANKONSERVOINTI

Nahan konservoinnissa nahka pintapuhdistetaan, paikataan ja retusoidaan. Nahan konservointia voidaan tehdä sekä museoesineille että käyttöesineille sillä nahka on materiaalina kestävämpi kuin kangas. Nahan konservoinnilla saadaan nahan kulumat ja naarmut häivytettyä mutta nahassa säilyy vanhan nahan patinoitunut ilme.

UUDELLEENVERHOILU
Verhoilukangas on huonekalun kuluvin osa ja vaatii säännöllisesti uusimista. Jousitetuissa huonekaluissa jouset väsyvät ja istuinmukavuus ja muoto muuttuvat. Laadukkailla materiaaleilla tehtynä uudelleenverhoilu antaa vanhalle huonekalulle uuden elämän. 

Voit katsoa esimerkkejä tekemistäni verhoiltujen huonekalujen konservoinneista sekä uudelleenverhoiluista täältä.